Nieuws

Ontmoetingsactiviteit Vorkmeer

Ontmoetingsactiviteit Vorkmeer

Op 15 juli kwamen ruim 100 statushouders uit Peel en Maas samen in de blokhut van Jong Nederland Maasbree.

Met behulp van diverse vrijwilligers zijn er in de middag leuke gevarieerde spellen gedaan. Er is veel gelachen en velen hebben hun eigen grenzen verlegd door samen spellen te spelen.

We zagen dat er veel nieuwe contacten ontstonden. Mensen van diverse afkomst maakte verbinding met elkaar en er werden contactgegevens uitgewisseld. Iedereen vond het heel fijn om elkaar eens informeel te ontmoeten. Ook de prachtige locatie van Jong Nederland Maasbree was een grote toegevoegde waarde. Er was veel ruimte voor diverse spellen, maar ook om gezellig samen te zitten.

Na de spellen was er een kleine BBQ waar iedereen van genoot. Toen de honger gestild was werd er spontaan gedanst door vele aanwezigen. Er werden verschillende soorten muziek uit diverse landen afgespeeld en werden de bijbehorende dansen getoond.

Hierna hebben we een gezamenlijk gesprek gevoerd over hoe de jeugd Peel en Maas ervaart. En zijn nieuwe ideeën opgehaald voor de toekomst. Zo willen diverse mensen wel een rol spelen bij nieuwe statushouders. En andere willen mee denken over een vervolg of herhaling van deze leuke dag. Het informeel ontmoeten vinden ze erg leuk en belangrijk. Een kleine groep heeft na deze bijeenkomst op eigen initiatief een nieuwe ontmoeting georganiseerd.

Samen gaan we bekijken hoe we dit alles vervolg kunnen geven.

Het was een geslaagde dag die door Mondiaal Burgerschap, Jong Nederland Maasbree en Vorkmeer mogelijk is gemaakt. Dank daarvoor.